Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Barbara Onyszkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-09-2013 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą przy Jana Pawła II 10/1, 62-300 Września, pokój 4, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej przy Wiosny Ludów , 62-025 Kostrzyn Wielkopolski, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. zamiejscowe wydziały z siedzibą We Wrześni prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 320 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 213 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 77102022120000510202866887. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej

Barbara Onyszkiewicz

Kancelaria Komornicza, Staszica 7, Września, 62-300 Września

tel. 614366066 / fax. 614366069

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/84682

Numer oferty:
Region: wielkopolskie
Cena: 213 333,33 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka