Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 10 października 2013r. w Sądzie Rejonowym w Myślenicach sala nr 18 odbędzie się o godz.14.00 druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Myślenice ul. Asnyka, tj. działki ewid. nr 844. Nieruchomość o pow. 1275m2, w całości ogrodzonej i zagospodarowanej. Częścią składową jest budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. użytkowej. 238,2m2. Budynek jest murowany, kryty blachą z wbudowanym garażem, częściowo podpiwniczony, trzykondygnacyjny. Działka o kształcie nieregularnym, zbliżonym do prostokąta, posiada dostęp do pełnego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej. Położona jest w sąsiedztwie drogi ekspresowej Kraków-Zakopane /"Zakopianka"/. księgę wieczystą prowadzi  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 495.000,00zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 330.000,00zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ).

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy. Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik Kancelaria Komornicza ul. Piłsudskiego 14, 32-400 Myślenice tel.: 12 2721137 fax.: 12 2721137 mail: myslenice@komornik.plwww.myslenicekomornik.pl

Numer oferty:
Region: małopolskie
Cena: 330.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka