Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, że w dniu 26-07-2013r.o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy mającego siedzibę przy ul. Marszałkowskiej 82 w Warszawie, w sali nr 423, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej o powierzchni 512m2,  zabudowanej budynkiem biurowo-usługowym o powierzchni użytkowej 504,90m2, położonej przy ul. Parowcowej w Warszawie, dla której Sąd Rej. dla Warszawy-Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 1 629 677,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 086 451,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 162 967,70zł. Rękojmia powinna być uiszczona na konto komornika: PKO BP SA XVI O/Warszawa 62 10201169 2040 0000 2004 2612 bądź też złożona w gotówce bezpośrednio przed licytacją. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta sprawy w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy II Wydział Cywilny przy ul. Marszałkowskiej 82. Nieruchomość można oglądać w dniach 17-07-2013r. i 24-07-2013r. o godz. 15:00 Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa obwieszczenie: Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Stefan Paweł Gintowt ul. Grójecka 34 lok. 8, 02-308 Warszawa tel.: 22 6591927; email:warszawa8@komornik.pl

 

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 1.086.451,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny