Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz Kancelaria Komornicza w
Cieszynie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10.09.2013r. o godz. 9:00   w   sali   nr   101   Sądu   Rejonowego   w   Cieszynie   odbędzie się druga licytacja          nieruchomości położonej w miejscowości Brenna przy ul. Wyzwolenia posiadającej założoną Księgę Wieczystą Cieszynie.

Nieruchomość położona jest w Brennej przy ul. Wyzwolenia - główna ulica w gminie, w centrum
gminy. Nieruchomość obejmuje jedną działkę  o pow. 483m2. Północna część działki sąsiaduje z rzeką Brennicą. Na nieruchomości znajduje się budynek handlowo - gastronomiczny z częścią noclegową o powierzchni 248,27 m2. Jest to obiekt parterowy (lokal gastronomiczny) z użytkowym poddaszem przystosowanym dla sześciu dwuosobowych miejsc noclegowych, częściowo   podpiwniczony.
Przed budynkiem znajduje się parking z kostki betonowej stanowiący odrębną własność, obciążoną prawem drogowym na rzecz każdoczesnych właścicieli licytowanej działki.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 529.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 sumy oszacowania tj. kwotę: 352.666,66 zł. Rękojmia wynosi 52.900,00 zł.  -Przystępujący do-licytacji obowiązany jest złożyć 'w kasie Sądu Rejonowego w Cieszynie rękojmie w wysokości l 0% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do licytacji w gotówce. Rękojmie można uiścić także na konto depozytowe sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Katowicach nr 1411301091 7003908530000369.

Rękojmię można również złożyć w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o
utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim kontakcie z
Kancelarią Komornika - tel. (033) 858-37-47. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej  nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym  toku   egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy  Rejonowym w Cieszynie
Tomasz Lesiewicz Kancelaria Komornicza w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Mennicza I (cieszyn3@komornik.pl)
33 8583747 www.komornikcieszyn.pl FAX 338547583        

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/81467                

 
 
Numer oferty:
Region: śląskie
Cena: 352.666,66 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny