Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Magdalena Rożenek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 4 października 2013 r. o godz. 14.00 w Sądzie Rejonowym w Rybniku, sala 120 odbędzie się: 

                                             D R U G A  L I C Y T A C J A 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowo-usługowym, warsztatowy z łącznikiem o powierzchni 479,40 m2, nr działki 1301/16 o obszarze 0,1538 ha (tereny mieszkaniowe), położonej w miejscowości Rybnik - Orzepowice, opisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rybniku. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 344 390,00 zł brutto - kwota zawiera 23% podatku VAT.   Cena   wywoławcza   w   powyższej   licytacji wynosi   dwie   trzecie   wartości   oszacowania   tj.   kwotę: 896 260,00 zł brutto - kwota zawiera 23% podatku VAT.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania (tj. 134 439,00 zł) najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji. Rękojmię należy wpłacić na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Magdalena Rożenek w ING Bank Śląski SA nr: 08105013441000002265635454 lub złożyć w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przystępując do licytacji należy przedłożyć potwierdzenie dokonania wpłaty rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

 

Podstawa: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Magdalena Rożenek Kancelaria Komornicza ul. Młyńska 30, 44-200 Rybnik; Tel. 32 423 55 59

 

 

Numer oferty:
Region: śląskie
Cena: 896.260,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny