Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-03-2014r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu Zamiejscowy Wydział w Kamieniu Pomorskim mający siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 72-410 Golczewo, Drzewica. Działka nr 87/9 o powierzchni 3795 m2 (0,3795 ha), symbol użytku - RIVb. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Świnoujściu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kamieniu Pomorskim prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 42.900,00 zł. Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 28.600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.290,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

NORDEA BANK POLSKA SA O. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu Wydziału Zamiejscowego w Kamieniu Pomorskim przy ul.Kościuszki 13 w pok. 22 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Artur Masojć Kancelaria Komornicza w Kamieniu Pomorskim 72-400 Kamień Pomorski ul. Mieszka I-go 2/3 tel. 091-3824469 fax 913829215 e-mail: kamien.pomorski@komomik.plwww.komomikkamien.pl

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/120194

Numer oferty: L/36/N/02/14
Region: zachodniopomorskie
Cena: 28.600,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka