Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA  AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Biuro Sprzedaży i Najmu  Nieruchomości z siedzibą w Warszawie,

ul. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

 

przygotowuje do sprzedaży w drodze przetargu

 

Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa własności działki niezabudowanej i prawa wieczystego użytkowania działki zabudowanej budynkami, zlokalizowanymi w Dusznikach Zdroju przy ul. Wojska Polskiego 47, dalej „Nieruchomość” 

  

1) Przedmiotem sprzedaży będą prawa do nieruchomości zabudowanej położonej w Dusznikach Zdroju przy ul. Wojska Polskiego 47, na które składają się:

-  prawa własności niezabudowanej działki o powierzchni 1 560 m2,

 - prawa użytkowania wieczystego działki o powierzchni 4 745 m2, zabudowanej

- budynkami o powierzchni 2 553,35 m2,  stanowiącymi odrębne prawo własności.

 

2) Opis księgi wieczystej

Dla Nieruchomości są dwie księgi wieczyste: nr SW1K/0048369/1 i SW1K/00043198/6 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

 Prezentowana nieruchomości nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego”.

 

Numer oferty:
Region: dolnośląskie
Powierzchnia: 2 553,35
Cena: nieruchomości przygotowywana do
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Obiekt komercyjny

Dane sprzedającego

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa Biuro Sprzedaży Nieruchomości z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa