Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Teresa Królikowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-04-2014 o godz. 11:30 w budynku Sądu w Działdowie przy ul. Jagiełły 31, 13-200 Działdowo odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   położonej przy ul.Wyszyńskiego 7, 13-200 Działdowo, dla której XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Działdowie Sądu Rejonowego w Mławie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: lokal mieszkalny składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o powierzchni użytkowej 46,71 m 2 ,położony na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym pięciokondygnacyjnym , całkowicie podpiwniczonym wraz z prawem własności przynależnej do lokalu 5/100 części działki (udział w nieruchomości wspólnej), na której położony jest budynek mieszkalny oraz (w takiej samej części ) pomieszczeń budynku i urządzeń , które nie służą do wyłącznego użytku ,lokal wyposażony jest w instalacje : wodno-kanalizacyjną , elektryczną, instalację gazu ziemnego, centralne ogrzewanie, ciepła woda indywidualnie z piecyka gazowego , do lokalu przynależna jest piwnica lokatorska położonej: 13-200 Działdowo, ul.Wyszyńskiego 7, dla której XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Działdowie Sądu Rejonowego w Mławie prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 101 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 130,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 57 12405338 1111 0000 5060 4160.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego [2=2]w budynku sądu w Działdowie mieszczącym się pod adresem: ul. Jagiełły 31, 13-200 Działdowo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Teresa Królikowska Kancelaria Komornicza, ul. Jagiełły 34 A, 13-200 Działdowo tel. 23 697 23 02 / fax. 23 697 39 20.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/125097

Numer oferty: L/150/N/02/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 75.975,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie