Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Stanisław Kocemba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-01-2016 o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy 82-300 Elbląg, pokój 131, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej przy Fabryczna, 82-300 Elbląg. 

Suma oszacowania wynosi 4 312 150,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2874766,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 431 215,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Kredyt Bank S.A. 58 1500 1403 1214 0000 5061 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/266415

 

Numer oferty: L/27/N/12/15
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 2.874.766,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny