Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Stanisław Milczarski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-08-2014r.r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu mającego siedzibę przy Ul. Płk. Dąbka 8/12 w sali nr 129, odbędzie  się druga licytacja nieruchomości, położonej: 82-300 Elbląg, ul.Giermków 16, stanowiącej: lokal mieszkalny o powierzchni 57,72m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju, oraz udziału w 749/1000 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 258 dla której Sąd Rejonowy w Elblągu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 196 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 131 066,66zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 660,00 zł. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika:  Kredyt Bank SA O. w Elblągu 45 15001403 1214 0000 5087 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką można oglądać w kancelarii komornika                                                                                                                                                                 ;

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały. ’W tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.                                                                                    :

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Stanisław Milczarskiul. Hetmańska 31/22, 82-300 Elbląg tel.: 55 2326542 fax.: 55 2326542 mail: elblag4@komornik.pl

 

 

Numer oferty: L/139/N/06/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 131.066,66 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie