Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-07-2014 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 8, 82-300 Elbląg, pokój 129, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego/ej przy KORCZAKA 5,  82-300 ELBLĄG, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny  znajduje się na III piętrze (IV/IV kondygnacja) budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5-8, klatka nr 8, położonego przy ulicy Janusza Korczaka w Elblągu, składa się z 4 (czterech) pokoi, kuchni, łazienki, w-c i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 73,0 m2 oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 7,39 m2. Z własnością lokalu związany jest udział do 0,034 w gruncie oraz taki sam udział w częściach wspólnych niepodzielnych budynku i urządzeniach służących do wspólnego użytku – nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 207 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 155 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 552369612 / fax. 552369612

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/142479

 

Numer oferty: L/187/N/05/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 155.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie