Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA  z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15,       

02-515 Warszawa                  

Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości                                                                                           

 

PRZYGOTOWUJE DO ZBYCIA:

lokal użytkowy usytuowany na parterze i piętrze budynku położonego przy ul. Armii Krajowej 7 w Ełku (woj. warmińsko-mazurskie)

Lokalizacja nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w centrum miasta. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się liczne punkty handlowe i usługowe. Lokalizacja budynku bardzo dobra dla pełnionej funkcji biurowo-usługowej. Do nieruchomości istnieje bardzo dobry dojazd, w najbliższym sąsiedztwie znajdują się miejsca parkingowe.  

Powierzchnia:

Lokal zajmuje powierzchnię na parterze i I piętrze budynku. Na poziomie piwnicy znajdują się pomieszczenia magazynowe użytkowane przez właściciela lokalu.

Powierzchnia netto lokalu wynosi 291,97 m2 z tego:

- na parterze – 168,36 m2,

- na piętrze – 123,61 m2     

Lokal wyposażony jest we wszystkie podstawowe instalacje w tym c.o. zasilane

z sieci miejskiej.

Nieruchomość przygotowywana jest do zbycia w trybie bezprzetargowym.

Zapraszamy do składania ofert !

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków sprzedaży można uzyskać:

tel: +48 696 407 828

e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

 

Numer oferty:
Region: warmińsko-mazurskie
Powierzchnia: 291,97
Cena: 654.500,00 zł
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Obiekt komercyjny