Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Adam Ciesielski na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-07-2014r. o godz. 12:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ełku, mającego siedzibę przy ul. Chopina 6A odbędzie  się pierwsza  licytacja  nieruchomości  położonej w Ełku przy ul. Nadrzecznej, oznaczonej jako działka nr 2002/8 o pow. 0,0140 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej, podpiwniczony trzykondygnacyjny. Obiekt zrealizowany w 1987 r. Według projektu technicznego budynek o pow. 132,8 m2 o następującej strukturze użytkowej:

  •           Piwnice: garaż, skład opału, kotłownia i komunikacja o łącznej pow. 28,9 m2;
  •           Parter: przedsionek, hall, kuchnia, pokój dzienny, wc, szafa, komunikacja o pow. 53,7 m2;
  •           Piętro: hall, 2 sypialnie, łazienka i komunikacja o łącznej pow. 54,2 m2;
  •           Poddasze: suszarnia o wysokości <1,9 m.

Suma oszacowania wynosi 446 600,00zl, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 334 950,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 660,00zł. Rękojmia powinna być złożona na dzień przed licytacją w  gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika w PKO BP Ełk 78 10204724 0000 3002 0007 4336.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.l6:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ełku ul. Małeckich 4 Wydział Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy be/ zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Adam Ciesielski ul. Małeckich 3, 19-300 Ełk,  tel.: 87 6109040 email: elk1@komornik.pl

 

Numer oferty: L/56/N/06/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 334 950,00 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka