Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Wiesława Sokólska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-04-2014 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy Plac Konstytucji 5, 81-969 Gdynia, pokój 229, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  położonego przy ul.Kcyńska 16, 81-005 Gdynia, dla którego V Wydział Księg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gdyni prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny  usytuowany jest na I piętrze, w budynku 12 kondygnacyjnym przy ul. Kcyńskiej 16 w Gdyni i jest mieszkaniem o powierzchni użytkowej 45,64m2 ( zgodnie z danymi z gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni). Składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju. Funkcjonalność lokalu dobra. Drzwi do lokalu drewniane. Lokal posiada balkon. Do lokalu przydzielona piwnica o pow.1,70 m2. Przyjęto dobry stan techniczny lokalu. 

Suma oszacowania wynosi 195 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 146 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Nordea Bank Polska SA I O. Gdynia 28 1440 1026 0000 0000 0844 4048.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Wiesława Sokólska Kancelaria Komornicza, Janowska 18, Gdynia, 81-017 Gdynia tel. 58 622 32 56 / fax. 58 622 32 56.

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/124593 

Numer oferty: L/175/N/02/14
Region: pomorskie
Cena: 146.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie