Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wojciech Skutecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-11-2016r. o godz. 15:10 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach mającego siedzibę przy ul. Powstańców Warszawy 23 w sali nr 028, odbędzie się druga licytacja nieruchomości lokalowej mieszkalnej położonej: 44-100 Gliwice, ul. Franciszkańska 3. Samodzielny lokal mieszkalny z przynależną piwnicą i komórką oraz udziałem 827/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 970, obręb: Kolej; lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, wc i przedpokoju o powierzchni użytkowej 38,90m2. Przynależna piwnica o powierzchni 3,70m2, przynależna komórka o powierzchni 3,90m2.

Suma oszacowania wynosi 96 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 64.133,34zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 620,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/316449

Numer oferty: L/8/N/10/16
Region: śląskie
Cena: 64.133,34 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie