Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 08  września 2015r. o godz 14:20  w sali nr 22 Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 25 odbędzie się: druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Gołuchowice, gm. Skawina, składającej się z działki ewidencyjnej nr 271/1 o powierzchni 0,0800 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o łącznej   powierzchni całkowitej 139,59 m2, posiadającej założoną księgę wieczystą w  Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  w Skawinie  Sądu  Rejonowego w Wieliczce.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  349.618,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 35.000,00 zł.   Wadium   należy   wpłacić   przelewem  na rachunek komornika: 63 8619 0006233.100,00 zł.  0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce  najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce   lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości. Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka tel.: 012 2883232 fax.: 012 2883232 mail:  wieliczka.budnik@komornik.pl

www.komornikwieliczka.pl

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/234094

Numer oferty: L/63/N/07/15
Region: małopolskie
Cena: 233.100,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka