Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Jakub Paweł Mikucki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie z siedzibą przy   Kutrzeby 2, 67-200 Głogów, pokój 113, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Tylna 27A, 56-200 Góra. 

Suma oszacowania wynosi 146 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 110 100,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 680,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS we Wschowie O. w Głogowie 76 86690001 2020 0215 6565 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:30 do godz. 09:45 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Głogowie mieszczącym się pod adresem: Kutrzeby 2, Głogów, 67-200 Głogów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Postanowienie: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Jakub Paweł Mikucki Kancelaria Komornicza, Parafialna 3a, Głogów, 67-200 Głogów tel. 076/8333307 / fax. 076/7425113.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Jakub Paweł Mikucki Kancelaria Komornicza, Parafialna 3a, Głogów, 67-200 Głogów tel. 076/8333307 / fax. 076/7425113.

Link do lokalizacji:http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/239575

 

Numer oferty: L/58/N/08/15
Region: dolnośląskie
Cena: 110.100,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie