Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że:  w dniu 16.10.2013 r. o godz. 14.00  w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu s. 208 odbędzie się: pierwsza licytacja prawa własności działki gruntowej o nr: 789/43 o łącznej powierzchni 0,1310 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, częściowo podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 80,66 m2, wyposażonym w instalacje elektryczną, c.o., kanalizacyjną, położonej Gorzowie przy ul. Kwiatowej, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 190.700,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 143.025,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę: 19.070,00 zł.  Wadium nalezy wpłacać przelewem na rachunek komornika (55 1020 2384 0000  9502 0063 4618  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Chrzanowie ) najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika do dnia licytacji do godz. 13.00 albo najpóźniej do rozpoczęcia przetargu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Nieruchomość można oglądać w dniu 10.10.2013 w godz. 13.15 - 13.30. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 033-842-25-68, 0-792 525-275 oraz na stronach internetowych: www.komornikoswiecim.pl, www.domaukcyjny.wroc.pl.

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Małgorzata Bociąga-Szot Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu ul. Łukasiewicza 4, 32-600 Oświęcim tel.: (033) 844 41 60 fax: (033) 842 25 68
tel. kom.: 792 525 275

Numer oferty: L/17/N/10/13
Region: małopolskie
Cena: 143.025,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom