Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-08-2014 o godz. 10:40 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck, sala nr 12, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Wąska, 84-241 Gościcino, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu o powierzchni 516 m2 zabudowana podpiwniczonym, parterowym z użytkowym poddaszem domem jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 101,20 m2. Budynek jest w zabudowie bliźniaczej. Działka jest regularnego kształtu zbliżonym do trapezu. Teren działki poza zabudową w większości porośnięty trawą. Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane, stropy masywne, dach kryty blachodachówką. Strop nad poddaszem bez docieplenia – w okresach zimowych na poddaszu jest zimno. Ściany od zewnątrz docieplone styropianem i z odnowioną elewacją. Na poziomie parteru znajduje się salon, pokój, kuchnia, wc oraz holl z klatką schodową. Na poziomie poddasza zlokalizowane są dwa pokoje, łazienka i holl. W piwnicy są pomieszczenia gospodarcze, w tym kotłownia. W kuchni, wc, łazience i hollu na parterze posadzki wyłożone są płytkami terakoty. W pokojach podłogi wyłożone panelami. W kuchni ściany częściowo obłożone płytkami ceramicznymi, w pozostałym zakresie malowane. W pokojach tynki na ścianach gładzone i malowane. W wc na parterze i łazience na poddaszu ściany obłożone glazurą. W hollach i na klatce schodowej ściany obłożone są panelami boazeryjnymi pcv. Okna w budynku są pcv. Drzwi wewnętrzne płycinowe. W łazience na poddaszu na suficie i nad oknem ślady zawilgocenia. W piwnicy posadzki są cementowe, ściany białkowane. Piwnica po kilkakrotnym zalaniu z uwagi na wady rurarzu wodno – kanalizacyjnego. Do budynku doprowadzone są media: sieć energetyczna, sieć wodociągowa, kanalizacyjna do zbiornika bezodpływowego. Ogrzewanie etażowe – piec na węgiel (paliwo stałe) znajduje się w piwnicy. 

Suma oszacowania wynosi 245 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 163 533,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 530,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 71102018530000910201431808.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Maciej Nogalski

Kancelaria Komornicza, J. III Sobieskiego 241, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 58 6721499 / fax. 58 6721499

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/148849

Numer oferty: L/92/N/06/14
Region: pomorskie
Cena: 163.533,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka