Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Iwona Zacharek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-07-2014 o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce z siedzibą przy Mazowiecka 3, 07-410 Ostrołęka, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy 07-440 Goworowo, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych W Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Działka ma kształt nieregularnego wielokąta. Jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Działka jest uzbrojona w przyłącze energii elektrycznej i wodociągowe. Budynek mieszkalny murowany, parterowy z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Ściany z bloczków gazobetonowych. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu blachodachówką. Stolarka okienna z PCV. Brak tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz posadzek. Budynek jest w stanie surowym zamkniętym. Ogólny stan techniczny budynku określa się jako bardzo dobry. Na podstawie mapy określa się powierzchnię zabudowy budynku na 104 m kw. Powierzchnię użytkową na podstawie powierzchni zabudowy, określa się na 130 m kw. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Goworowo działka nr 438 położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Suma oszacowania wynosi 198 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 132 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Ostrołęce 98 10203802 0000 1602 0037 8497.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce mieszczącym się pod adresem: Mazowiecka 3, Ostrołeka, 07-410 Ostrołęka.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Iwona Zacharek Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 29, Ostrołęka, 07-410 Ostrołęka tel. 297643207 / fax. 297609353.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/148909

Numer oferty: L/12/N/07/14
Region: mazowieckie
Cena: 132.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka