Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Iławie   Marcin   Milcarek  na  podstawie  art.  953  kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-07-2014r. o godz. 11:50w budynku Sądu Rejonowego w Iławie Wydział Zamiejscowy w Nowym Mieście Lubawskim mającego siedzibę przy Grunwaldzka 28 odbędzie się  druga licytacja  nieruchomości położonej: 13-324 Grodziczno, Kuligi, dla której Sąd Rejonowy w Iławie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w  Nowym  Mieście  Lubawskim  prowadzi  księgę  wieczystą.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, działka nr 136/15, o pow. 0,1330 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym. Teren nieruchomości nie jest ogrodzony ani zagospodarowany. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Budynek mieszkalny jest obiektem parterowym z poddaszem użytkowym, w całości podpiwniczonym. Powierzchnia użytkowa piwnica 80,1 m2, parter 96,43m2, poddasze 50,41m2. W piwnicy zlokalizowana jest kotłownia, skład opału, korytarz, garaż i 2 pomieszczenia piwniczne. Na parterze znajduje się salon, kuchnia, 3 pokoje, wc, łazienka i korytarz. Na poddaszu są 3 pokoje, łazienka i wc. Fundamenty betonowe, ściany murowane z cegły czerwonej, na parterze z suporeksu i cegły czerwonej i białej z przerwą powietrzną, ściany poddasza wykończone od zewnątrz deską. Stropy betonowe zalewane. Ogrzewanie kominkowe - kominek w salonie murowany z cegły czerwonej, obłożony piaskowcem i płytkami ceramicznymi z wkładem kominkowym. Dach ocieplony wełną mineralną gr l0cm, wykończony od wewnątrz płytą gipsowo-kartonową. Schody na poddasze drewniane. Łazienka na parterze wykończona płytkami ceramicznymi na podłodze i ścianach, brak białego montażu, na korytarzy płytki ceramiczne na podłodze. W kuchni podłoga i część ścian wykończona płytkami, trwała zabudowa mebli, brak zlewozmywaka, kuchenki i lodówki. Okna PCV. W wc na parterze sedes. Podłoga na parterze w jednym pokoju posadzka betonowa, w drugim płytki ceramiczne. Brak drzwi wewnętrznych. Na poddaszu podłogi wykończone panelami. Łazienka na poddaszu wyposażona w sedes, bidet, wannę narożną, umywalkę, ściany i podłogi płytki ceramiczne. W piwnicy tynki cementowo-wapienne, brak właściwej izolacji, na ścianach widoczny grzyb i wilgoć, podłogi wykończone płytkami. Brak pieca c.o. i grzejników. Instalacje: elektryczna, wodociągowa z wiejskiego wodociągu, kanalizacja 'do lokalnego szamba.

Na dzień opisu i oszacowania budynek niezamieszkały!!!

Suma oszacowania wynosi 295 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3sumy oszacowania i wynosi 196 666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 500,00 zł.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA85 10203583 0000 3802 0011 2938 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać
nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej ljib przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Marcin Milcarek Kancelaria Komornicza Daszyńskiego 5, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lei. 56 4 742249 e-mail: nowe.miasto@komomik.plwww.nowemiastolubawskie.komomik.pl

Numer oferty: L/162/N/06/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 196.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka