Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości w Warszawie

Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

 

OGŁASZA DO SPRZEDAŻY

 

Na sprzedaż prawa do nieruchomości zabudowanej położonej w Gubinie przy ulicy Słowackiego nr 1, które obejmuje:

−         prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ew. 92 i powierzchni wynoszącej 1492 m²,

−         prawo odrębnej własności budynku o powierzchni: netto 2 887,45 m², użytkowej 1 595,08 m2 (zgodnie z inwentaryzacją z grudnia 2015 r.)

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, VI zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Gubinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00004656/0.

 

Cena: 1 817 000 zł netto

(słownie: milion osiemset siedemnaście tysięcy złotych 00/100)

 

 ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

 

 

Powyższy wykaz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać także pod nr tel.22 343 12 60, kom. 722 051 062

 

 

 

 

Region: lubuskie
Powierzchnia: 2 887,45 m²
Cena: 1.817.000,00 zł
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Budynek użytkowy

Dane sprzedającego

Jarosław Wilk tel. 722 051 061