Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Adam Grzona na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-07-2015 o godz. 09:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział V Ksiąg Wieczystych Zamiejscowy w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck, pokój 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Żeromskiego 20, 84-150 Hel, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział V Ksiąg Wieczystych Zamiejscowy w Pucku prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny obejmujący hall, pokój dzienny, kuchnię otwartą, sypialnię i łazienkę o łącznej pow. 59,50m2.

Suma oszacowania wynosi 377 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 282 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 83 1020 1811 0000 0602 0205 5184.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Adam Grzona Kancelaria Komornicza, Jana III Sobieskiego 221, Wejherowo, 84-200 Wejherowo tel. 58 572 37 64 / fax. 58 572 37 64.

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/222650

Numer oferty: L/79/N/06/15
Region: pomorskie
Cena: 282.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie