Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zJs w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2013-10-04 o godz. 12:30 w sali nr XV Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zJs w Świdniku odbędzie się: pierwsza licytacja budynku magazynowo-handlowo-biurowego o powierzchni użytkowej 607,33 m2, budynku magazynowego wraz z antresolą o powierzchni użytkowej 741,18 m2 wraz z udziałem w drodze dojazdowej i placu manewrowym (budynki przylegają do siebie i są połączone przejściem) położone: Lublin ul.Firlejowska. Przedmiotem licytacji i są: 

1) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1/26 położonej w Lublinie przy ul. Firlejowskiej, o pow. 0,0344 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta oraz związana z tym prawem własność budynków i urządzeń wzniesionych na tym gruncie tj. własność budynku magazynowego - jest to budynek piętrowy, nie podpiwniczony, wybudowany ok 1910 roku, w trakcie remontu i modernizacji, składa sie z hali na parterze, antresoli i piętra; Suma oszacowania: 1 301 527,- zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. 976 145,25 zł. Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 130 152,70 zł. 

2) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1/25  położonej w Lublinie przy ul. Firlejowskiej, o pow. 0,0509 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta oraz związana z tym prawem własność budynków i urządzeń wzniesionych na tym gruncie tj. własność budynku magazynowo-handlowo-biurowego, wybudowanego ok 1910 roku i zmodernizowanego w 2003 roku, składający się z trzech kondygnacji: sali sprzedaży, części biurowo-magazynowej oraz części konferencyjno-biurowej. Suma oszacowania: 1.992.254,30 zł (w tym podatek VAT 23%). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. 1.494.190,73 zł (w tym podatek VAT 23%). Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 199.225,43 zł (w tym podatek VAT 23%).

3) udział w wysokości 2/60 we współużytkowaniu wieczystym działki gruntu nr 1/24  położonej w Lublinie przy ul. Firlejowskiej, o pow. 0,6980 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta oraz związana z tym udziałem własność budynków i urządzeń wzniesionych na tym gruncie tj. własność budynku sklepu i portierni oraz częścią budynków magazynowo-handlowych wraz z infrastrukturą techniczną. Suma oszacowania: 11 534,- zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy' czwarte wartości oszacowania tj. 8.650,50 zł. Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 1.153,40 zł.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie

Wojciech Piłat

Kancelaria Komornicza, Mełgiewska 2, Lublin, 20-209 Lublin

tel. 815280393 / fax. 815280393, 795000393

Numer oferty: L/16/N/09/13
Region: lubelskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny