Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków Bartosz Borkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-10-2013r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 137, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej w obrębie działek nr 242/103 oraz nr 242/104 położonej w Komorowicach, gm. Żórawina przy ul. Ścibora, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Działki w kształcie prostokątów o łącznej powierzchni 0,1153 ha zabudowane budynkami mieszkalnymi w zabudowie bliźniaczej, piętrowymi z wbudowanym garażem dla samochodu osobowego w przyziemiu, nie podpiwniczone, każdy o powierzchni użytkowej ok. 160,00m², wybudowane w 2008r. Murowane w technologii tradycyjnej, z pustaków ceramicznych. Stropy typu "Filigran". Dach płaski. Tynki wewnętrzne gipsowe. Posadzki cementowe z izolacjami termicznymi i przeciwwilgociowymi. Stolarka okienna PCV z roletami zewnętrznymi. Bramy garażowe, segmentowe. Wnętrze budynków w stanie developerskim, do wykończenia. Budynki wyposażone w instalację: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, c.o., gazową, telekomunikacyjną. 

Suma   oszacowania   wynosi   880 000,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy  oszacowania  i  wynosi  660 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 88 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona u komornika w gotówce albo wpłacona na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100
z dopiskiem: "rękojmia na licytację nieruchomości, nr KM 22575/12", najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Na dzień 25-09-2013r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz. 11:00 do godz. 11:30.
Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosz Borkowski, ul. Krakowska 52 we Wrocławiu. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we WrocławiuBartosz Borkowski Kancelaria Komornicza, Krakowska 52, Wrocław, 50-425 Wrocław tel. 71 785 40 11 / fax. 71 785 40 14

 

Numer oferty: L/73/N/09/13
Region: dolnośląskie
Cena: 660.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka