Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Paweł Myszkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-10-2013 o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, pokój VI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Wola Chynowska, 05-650 Chynów, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wueczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa (użytki rolne zabudowane) położona w miejscowości Wola Chynowska a gmina Chynów składająca się z działki 305. Przedmiotowa nieruchomość została geodezyjnie podzielona na działkę nr 305/1 o powierzchni 0,2190 ha zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 137,63 m.kw. i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 49,40 m.kw. oraz działkę 305/2 o powierzchni 0,12 ha zabudowaną częścią hali magazynowej o konstrukcji stalowej o powierzchni użytkowej 324,90 m.kw. Działka 305 jest obciążona służebnością gruntową polegającą na prawie bezpłatnego przejazdu i przechodu od działki 304/1 przez działkę 305 utwardzonym pasem szerokości 2 /dwóch/ metrów wzdłuż granicy tej działki z działką 304/1 do drogi publicznej. Działka 305/1 posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Pas służebny jest wygrodzony z działki 305 ogrodzeniem systemowym zaś grunt utwardzony kostką brukową. Na działce znajduje się murowany budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący parterowy niepodpiwniczony z użytkowym poddaszem o powierzchni 137,63 m.kw. Dach dwuspadowy ze ściętymi naczółkami kryty blachodachówką. Budynek został wybudowany w latach 70-tych modernizowany od około 4 lat (docieplenie budynku oraz prace remontowe pomieszczeń). W budynku wykonane są instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania z kotłem na paliwo stałe, gazową z przyłączem do sieci (zdemontowany licznik). Na działce 305/1 znajduje się również murowany budynek gospodarczy wolnostojący o powierzchni użytkowej 49,40 m.kw. Dach jednospadowy kryty papą, elewacja otynkowana a częściowo oblicowana panelami PCV. Rynny i rury wykonane z blachy. Budynek posiada instalację elektryczną. Rok budowy: lata 70-te. Na części tej działki o powierzchni 190 m.kw. jest wykonywana służebność gruntowa. Od tej strony działka jest ogrodzona ogrodzeniem systemowym w którym znajduje się brama wjazdowa. Od frontu działka jest ogrodzona ogrodzeniem z siatki z bramą wjazdową i furtką wejściową z elementów metalowych. Od tyłu działka ogrodzona jest ogrodzeniem z elementów betonowych prefabrykowanych. Prawa strona działki nie jest ogrodzona. Działka 305/2 położona jest z tyłu działki 305/1 bez bezpośredniego dostępu do drogi publicznej i jest zabudowana częścią hali magazynowej o konstrukcji stalowej o powierzchni 324,90 m.kw. Ściany hali osłonięte płytą warstwową, stropodach z płyty warstwowej, rynny i rury wykonane z tworzywa PCV. Działka od strony północnej nie jest ogrodzona. Z pozostałych stron działka jest ogrodzona ogrodzeniem o długości 96 metrów z betonowych elementów prefabrykowanych. Teren działki na powierzchni 680 m.kw jest utwardzony kostką brukową. Działka 305/2 jest przedmiotem dzierżawy. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta którą prowadzi Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Suma oszacowania wynosi 835 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 626 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 83 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 05 1020 4317 0000 5602 0094 6905. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Paweł Myszkowski Kancelaria Komornicza, Mogielnicka 33 lok1.08, Grójec, 05-600 Grójec tel. 48 332 92 05 / fax. 48 366 24 49

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/86086

Numer oferty: L/21/N/09/13
Region: mazowieckie
Cena: 626.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka