Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Piotr Synik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-05-2016 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z siedzibą przy Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, pokój 7, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Toruńska 78, 88-100 Inowrocław.

 

Suma oszacowania wynosi 135 460,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 101 595,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 546,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/297982

Numer oferty: L/12/N/05/16
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 101.595,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie