Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp. Krzysztof Łysiak zawiadamia na podstawie art. 953 kpe w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2014-09-30 o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp. w sali nr 21 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości, położonej w miejscowości Jabłonna, przy ul. Kościelna  posiadająca założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisk Wlkp.  Działka nr 1180 zabudowana, ogrodzona, utwardzona o pow.2600m2. Budynek mieszkalny jednorodzinny z wydzieloną kotłownią, nie podpiwniczony ma dwie kondygnacje naziemną i poddasze użytkowe. Dach budynku wielospadowy.  Pow. użytk. mieszkalna  221,73m2.  Obecnie  nie  jest  zamieszkały.  Media  sieć  energetyczna, wodociągowa,  telefoniczna,  gazowa.   Na działce znajduje się:

Cena oszacowania

nieruchomości

Cena wywoławcza w powyższej licytacji

(3/4 ceny oszacowania)

Rękojmia

(10% ceny oszacowania)

311.120,00 zł.

233.340,00 zł.

31.112,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w dniu licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na konto Komornika Sądowego tytułem licytacja nieruchomości PKO BP S.A. O/ Nowy Tomyśl 93 10204144 0000 6802 0006 9849. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Przedmiotową nieruchomość można oglądać dwa tygodnie przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00 po uzgodnieniu z Komornikiem Sądowym zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach urzędowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy                                                                     

przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp.

Krzysztof Łysiak

Kancelaria Komornicza w Grodzisku Wlkp. ul. Więzienna 1, 62-065 Grodzisk Wlkp.

061 4446-971

Numer oferty: L/94/N/09/14
Region: wielkopolskie
Cena: 233.340,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka