Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Marcin Niemczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że: w dniu 23.06.2014 r. o godz. 13:10 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie przy ul. Bogedaina 14 w sali nr 243 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako:  

działka gruntu nr 454/5 o pow. 981 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Budynek mieszkalny jest obiektem wolnostojącym, wybudowanym w technologii tradycyjnej około 1844 r., w części podpiwniczonym, z poddaszem nieużytkowym. Budynek składa się z sieni, 3 pokoi, kuchni, łazienki, kotłowni oraz komunikacji o łącznej powierzchni użytkowej 83,10 m2. Do budynku przynależy również garaż o pow. 41,82 m2. Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną ze zbiornikiem bezodpływowym na działce. Centralne ogrzewanie zasilane kotłem na paliwo stałe, zainstalowanym w kotłowni. Ciepła woda podgrzewana za pomocą bojlera elektrycznego lub pieca gazowego w kuchni. Nieruchomość położona jest w Janowicach przy ul. Miodowej  Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 154.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 115.500,00 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (15.400,00 zł) najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub przelewem na urzędowy rachunek bankowy komornika (25102025280000010201050749 PKO BP SA O/TYCHY), bądź też w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta sprawy (wraz z elaboratem szacunkowym tej nieruchomości do wglądu) znajdują się w biurze komornika, a na dwa tygodnie przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Marcin Niemczyk Kancelaria Komornicza w Pszczynie ul. Zdrojowa 2 43-200 Pszczyna tel. (32) 210-47-52 fax: (32) 212-85-98 e-mail: pszczynal@komornik.pl www.komornikniemczyk.pl.

 

Numer oferty: L/163/N/05/14
Region: śląskie
Cena: 115.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka