Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Węgrowie Jacek Bałdyga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-03-2015 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie z siedzibą przy Przemysłowa 20, 07-100 Węgrów, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Jarnice, 07-100 Węgrów, dla której Sąd Rejonowy w Węgrowie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: działka nr 933/4 o pow. 948 m/2, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym wolnostojącym, parterowym z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczonym. Działka jest uzbrojona w przyłącza do sieci energii elektrycznej, przyłącze sieci wodociągowej i własne szambo. W budynku wykonano instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 217 m/2, w tym 34,8 m/2 zajmuje powierzchnia usługowa. Budynek wymaga wykończenia.

Suma oszacowania wynosi 301 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 201 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 150,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 68102044760000890200220376.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa : obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Węgrowie

Jacek Bałdyga

Kancelaria Komornicza, Przemysłowa 1, Węgrów, 07-100 Węgrów

tel. 257922468 / fax. 257922468

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/200427

 

Numer oferty: L/108/N/02/15
Region: mazowieckie
Cena: 201.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka