Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu - Zdroju Ewa Zgol Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu - Zdroju zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc. że w dniu 24-06-2014 r. o godz. 09.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jastrzębiu - Zdroju w sali nr 27 odbędzie się:

                                                                       PIERWSZA LICYTACJA

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonego w miejscowości Jastrzębie-Zdrój, przy ul. Zielonej 15 stanowiącego własność dłużnika, posiadającego założoną Księgę Wieczystą  w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju. Lokal mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 55,70 m2 składa się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni oraz łazienki, a usytuowany jest na 8 piętrze budynku mieszkalnego jedenastokondygnacyjnego. Do lokalu przynależy piwnica.. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 126.400,00 zl. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 94 800,00 zl.

Przystępujący   do   licytacji   zobowiązany   jest   złożyć   rękojmię   w   wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 12 640,00 zl najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 73 1050 1328 1000 0090 6842 1719 ING Bank Śląski SA O. w Raciborzu uLSienkiewicza 2 z adnotacją przeznaczenia wpłaty - za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznic uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wysławienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez. zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i praw dożywołnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nic zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu - Zdroju Ewa Zgol Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu – Zdroju  ul. Armii Krajowej 25, 44-330 Jastrzębie Zdrój tel. 032 47-10-106 e-ail:jastrzebie.zdroj.zgol@komornik.plinternet:www.jastrzebie-komornik.pl

  

Numer oferty: L/253/N/05/14
Region: śląskie
Cena: 94.800,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie