Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 983 kpc że w dniu 2014-01-14 o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 10 odbędzie się: druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Jaworze przy ul. Nagietkowej , w skład której wchodzą parcele nr PGR. 1445/12, PGR. 1445/16 o powierzchni 0,0508 HA. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym o powierzchni użytkowej 123,34 m2 Nieruchomość uzbrojona jest w przyłącze energetyczne, wodę z własnego ujęcia, kanalizację odprowadzoną do zbiornika szczelnego na działce oraz przyłącze gazowe. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 350.532,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 233.688,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj 35.053,20 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetare tj. 2014-01-13 w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce, przelewem na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej uI.R.Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia w późniejszym terminie nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją w porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości.

Zawiadomienie o terminie licytacji zostało również obwieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.komornikbielsko.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/107919

Numer oferty: L/116/N/12/13
Region: śląskie
Cena: 233.688,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka