Opis

 

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA  AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości z siedzibą w Warszawie,

ul. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

 

OGŁASZA PRZETARG :

Na sprzedaż praw do nieruchomości zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 19,na które składają się:

−          prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ew. 77/1, obręb Jelenia Góra, AM 58 i powierzchni wynoszącej    2.806,00 m²,

−          prawo własności nieruchomości położonej w Jelenie Górze przy ul. Bankowej 19 (woj. dolnośląskie) składające się z prawa własności budynków o powierzchni użytkowej ogółem 2.861,63 m2 : z tego budynek A przy ul. Bankowej 19 - 2.055,94 m2 i budynek B przy ul. Piłsudskiego 52A o powierzchni 805,63m2

 

Dla nieruchomości założona jest księga wieczysta nr JG1J/00029101/5; prowadzona przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Cena wywoławcza: 3 900 000 zł netto (słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych 00/100)

Wpłata wadium w wysokości: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

Termin składania ofert: do dnia 18 lutego 2017 r. do godziny 15.00

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać w:

Biurze Sprzedaży i Najmu Nieruchomości PKO Banku Polskim SA, w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00, u Pana Marcina Rak, tel. kom. 696- 406- 870, adres mailowy: marcin.rak@pkobp.pl

Nieruchomość można oglądać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Marcinem Rak, tel. kom. 696- 406- 870, adres mailowy: marcin.rak@pkobp.pl

Szczegóły dotyczące warunków przeprowadzenia przetargu znajdują się na stronie internetowej Banku.

e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Numer oferty:
Region: dolnośląskie
Powierzchnia: 2.861,63 m2
Cena: 3.900.000,00 zł
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Obiekt komercyjny

Dane sprzedającego

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa Centrum Administracji w Warszawie