Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Dariusz Bijowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-05-2015 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z siedzibą przy Mickiewicza 21, 58-500 Jelenia Góra, pokój 118, odbędzie się druga licytacja nieruchomości (grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość) położonej przy Nadbrzeżna, 58-500 M. Jelenia Góra, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Jednorodzinny budynek mieszkalny z poddaszem użytkowym usytuowany na działce w użytkowaniu wieczystym o pow. 524 m2. W budynku znajduje 5 pokoi, kuchnia, salon z jadalnią oraz dwie łazienki z wc. Budynek jest podpiwniczony. W piwnicy znajdują się 3 pokoje i kotłownia.

Suma oszacowania wynosi 435.400,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 290.266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 540,00 zł.. Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na koncie kancelarii komornika) na konto komornika:BZ WBK S.A. 69109019260000000106627500. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Dariusz Bijowski

Kancelaria Komornicza, Muzealna 9a, Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra

tel. 756421000 / fax. 756421000 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Dariusz BijowskiKancelaria Komornicza, Muzealna 9a, Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra tel. 756421000 / fax. 756421000

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/215710

Numer oferty: L/85/N/04/15
Region: dolnośląskie
Cena: 290.266,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka