Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie Artur Mac na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-05-2016 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Mogilnie z siedzibą przy Sądowa 21, 88-300 Mogilno, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Jeziora Wielkie,  88-324 JEZIORA WIELKIE. 

Opis nieruchomości:
nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Jeziora Wielkie w woj. kujawsko-pomorskim. Nieruchomość geodezyjnie oznaczona jest numerem działki 390/1 o powierzchni 3.305 m2.(0,3305 ha) Działka w ewidencji gruntów oznaczona symbolami Br-RIIIb- grunty rolne zabudowane, Br-RIVb- grunty rolne zabudowane. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka uzbrojona jest w sieć wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Zabudową działki stanowią budynek mieszkalny oraz budynki gospodarskie. Budynek mieszkalny wzniesiony w latach 70-tych, jednorodzinny wolnostojący, piętrowy typu kostka z pełnym podpiwniczeniem. Budynek murowany z masywnymi stropami i stropodachem. Schody żelbetowe na zewnątrz i wewnątrz budynku. Budynek ma niską ciepłochłonność ścian i stropodachu. Obecnie budynek nieużytkowany od kilku lat, jego stan jest zły z uwagi na zdemontowane okna na wszystkich poziomach, instalacje wewnętrzne są usunięte lub uszkodzone, balkony i schody zewnętrzne bez balustrad, przy balkonach występuję zacieki. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego ok. 125 m2. Stan techniczny mocno pogorszony, budynek do pilnego remontu. Budynki gospodarcze są nieużytkowane z uwagi na brak ziemi uprawnej oraz zdewastowanie wszystkich urządzeń  użytkowanych w hodowli. Pierwszy budynek gospodarczy stanowi obora z stodołą jest to budynek murowany z masywnym stropem nad oborą i drewnianą konstrukcją dachu dwuspadowego z pokryciem z połaci dachowej z eternitu falistego. Stolarka otworowa drewniana, z obory całkowicie usunięto urządzenia i wygrodzenia użytkowane w hodowli. Powierzchnia użytkowa ok. 300 m2. Drugi budynek gospodarczy to stodoła o powierzchni użytkowej ok. 95 m2. Budynek murowany z drewnianą konstrukcją dachu dwuspadowego z pokryciem połaci dachowej z blachy falistej oc. Stolarka otworowa drewniana. Trzeci budynek stanowi garaż murowany z drewnianą konstrukcją dachu jednospadowego z pokryciem połaci dachowej z blachy falistej oc. Stolarka otworowa drewniana, Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 65 m2. Kolejny budynek to budynek gospodarczy murowany z masywnym stropem nad częścią pomieszczeń i z drewnianą konstrukcją dachu dwuspadowego z pokryciem połaci dachowej z eternitu falistego. Stolarka otworowa drewniana, okna zdemontowane a wrota założone. Powierzchnia użytkowa ok. 65 m2.Powierzchnia podwórka całkowicie zarośnięta chwastami i krzakami. Studnia na podwórku zdewastowana. Ogrodzenie frontowe bez przęseł stalowych są tylko same słupki i cokół. Ogrodzenia pozostałe z siatki na słupkach stalowych, są nie  uszkodzone. 

Suma oszacowania wynosi 118 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 79 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 870,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/285135

Numer oferty: L/25/N/04/16
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 79.133,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka