Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-09-2014 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy  22-400 Zamość, odbędzie się druga licytacja: 

- nieruchomości należącej położonej przy Kaczórki, 22-440 Krasnobród, dla której prowadzi księgę wieczystą

Opis nieruchomości: nieruchomość opisana jako zabudowane działki gruntu nr 273 i 274 o łącznej powierzchni 0,24 ha zabudowane budynkiem mieszkalnym drewnianym z 1939 r. oraz oborą murowaną, stodołą drewnianą i garażem murowanym położona w miejscowości Kaczórki i posiadającą założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość. Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 92.500,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 61.666,67-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 9.250,00-zł.

Suma oszacowania wynosi 92 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 61 666,67 zł.  W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

- nieruchomości położonej przy Kaczórki, 22-440 Krasnobród, dla której prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: nieruchomość opisana jako zabudowane działki gruntu nr 231 i 232 o łącznej powierzchni 0,15 ha zabudowane budynkiem mieszkalnym murowanym o pow. zabudowy 113 m2 położona w miejscowości Kaczórki i posiadającą założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość. Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 317.500,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 211.666,67-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 31.750,00-zł.

Suma oszacowania wynosi 317 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 211 666,67 zł.  W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

- nieruchomości położonej przy Kaczórki, 22-440 Krasnobród, dla której prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: nieruchomość opisana jako działka gruntu nr 72 o pow. 0,19 ha - leśna położona w miejscowości Kaczórki i posiadającą założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość. Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 2.000,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 1.333,33-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 200,00-zł.

Suma oszacowania wynosi 2 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 333,33 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

- nieruchomości położonej przy Kaczórki, 22-440 Krasnobród, dla której prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: nieruchomość opisana jako działka gruntu nr 301 o pow. 0,19 ha - łąka położona w miejscowości Kaczórki i posiadającą założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość. Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 900,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 600,00-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 90,00-zł.

Suma oszacowania wynosi 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 600,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

- nieruchomości  położonej przy Kaczórki, 22-440 Krasnobród, dla której prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: nieruchomość opisana jako działka gruntu nr 299 o pow. 0,14 ha - łąka położona w miejscowości Kaczórki i posiadającą założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość. Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 650,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 433,33-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 65,00-zł.

Suma oszacowania wynosi 650,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 433,33 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

- nieruchomości, położonej przy ,Kaczórki, 22-440 Krasnobród, dla której prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: nieruchomość opisana jako działka gruntu nr 230 o pow. 0,06 ha - rolna położona w miejscowości Kaczórki i posiadającą założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość. Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 740,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 493,33-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 74,00-zł.

Suma oszacowania wynosi 740,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 493,33 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

- nieruchomości położonej przy Kaczórki, 22-440 Krasnobród, dla której prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: nieruchomość opisana jako działka gruntu nr 229 o pow. 0,14 ha - rolna położona w miejscowości Kaczórki i posiadającą założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość.. Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 1.730,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 1.153,33-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 173,00-zł.

Suma oszacowania wynosi 1 730,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 153,33 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

- nieruchomości położonej przy Kaczórki, 22-440 Krasnobród, dla której prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: nieruchomość opisana jako działka gruntu nr 228 o pow. 0,15 ha - rolna położona w miejscowości Kaczórki i posiadającą założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość. Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 2.360,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 1.573,33-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 236,00-zł.

Suma oszacowania wynosi 2 360,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 573,33 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

- nieruchomości położonej przy Kaczórki, 22-440 Krasnobród, dla której prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: nieruchomość opisana jako działka gruntu nr 124 o pow. 0,22 ha - leśne położona w miejscowości Kaczórki i posiadającą założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość. Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 2.300,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 1.533,33-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 230,00-zł.

Suma oszacowania wynosi 2 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 533,33 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A 95 1020 5356 0000 1102 0007 6711.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zamościu

Andrzej Szcząchor

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 67, Zamość, 22-400 Zamość

tel. 84 639 2623 / fax. 84 639 2623

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/156074 

 

Numer oferty: L/116/N/07/14
Region: lubelskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka