Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-08-2015 o godz. 13:45 pod adresem: , 14-100 Sąd Rejonowy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 12 sala nr VIII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Jeziorna, 14-100 Kajkowo, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

budynek mieszkalno-usługowy z 2008r., o powierzchni użytkowej 286 m2 w tym część usługowa 85,27 m2, w zabudowie wolnostojącej, parterowy, na wysokim podpiwniczeniu z poddaszem przystosowanym do użytkowania, położony przy ul. Jeziornej w miejscowości Kajkowo, gm. Ostróda w odległości około 300m od jeziora Sajmino i około 1,5 km od centrum Ostródy. Część mieszkalna budynku ( parter ): wiatrołap, komunikacja, kuchnia, salon, wc, pomieszczenie gospodarcze, 4 pokoje, łazienka z wc. Część usługowa ( wysoka piwnica ): sala komsumpcyjna z barem, wc dla klientów, zmywalnia, kuchnia, miejsce brudnej obróbki, komunikacja, pomieszczenie socjalne, wc dla pracowników, magazyn, szafa porządkowa, garaż dwustanowiskowy. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa, c.o., wentylacji grawitacyjnej oraz klimatyzacji w części usługowej. Stan techniczny budynku oraz standard wykończenia i wyposażenia bardzo dobry. Budynek posadowiony na działkach nr 26/3 oraz 26/4 o łącznej powierzchni 2591 m2. Na nieruchomości zlokalizowany jest również budynek gospodarczy i wiata o powierzchni 30 m2 każdy. Nieruchomość ogrodzona, częściowo utwardzona z dostępem do drogi asfaltowej. ** Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce do dnia 18 sierpnia 2015r. lub na konto komornika: PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737 w tytule podając "KM 644/14 rękojmia".

Suma oszacowania wynosi 1 153 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 769 066,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 115 360,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO SA 85124025551111001032382737.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie mieszczącym się pod adresem: Sobieskiego 12, Ostróda, 14-100 Ostróda.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski Kancelaria Komornicza, Sobieskiego 3A, Ostróda, 14-100 Ostróda tel. 896421533 / fax. 896420735.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/228136

 

Numer oferty: L/195/N/06/15
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 769.066,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka