Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Marek Wojtczak Kancelaria Komornicza w Ciechanowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc. że w dniu 16-04-2015 roku o godz 10.00 w sali nr VIII Sądu Rejonowego w Ciechanowie odbędzie się: pierwsza licytacja.

Nieruchomości składającej się z zabudowanej działki gruntu nr 123/4 o pow. 3700 ni2 położonej w miejscowości Kalisz gm. Regimin i nie zabudowanej działki gruntu rolnego nr 123/3 o pow. 10519 m2. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ciechanowie nr KW. Nieruchomość zlokalizowana jest na terenach wiejskich w znacznej odległości od utwardzonych dróg lokalnych ¡ gminnych. Na działce nr 123/4 znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 1 1 1.00 m2, budynek gospodarczy o pow. 102.00 m2 i budynek obory o pow. 102.00 m2. Działka nr 123/3 to grunty rolne nieużytkowane i niezagospodarowane. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 167.000,00 zl. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 sumy oszacowania tj. kwotę: 125.250,00 zł.

Stosownie do treści art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj.w kwocie 16.700,00 zl najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 15-04-2015 roku w gotówce lub na rachunek bankowy: Bank Pekao SA nr 16 1240 5282 1111 0000 4889 6902. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Marek WojtczakKancelaria Komornicza w Ciechanowie 06-400 Ciechanów, ul. Mickiewicza 1/5 lel/fa\: (0-23) 6729883 www.koinornikcicchanow.pl 

 

Numer oferty: L/145/N/03/14
Region: mazowieckie
Cena: 125.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka