Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Marek Wojtczak kancelarią Komornicza w Ciechanowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpe, że w dniu 22-10-2015 roku o godz 11.00 w sali nr VIII Sądu Rejonowego w Ciechanowie odbędzie się: druga licytacja Nieruchomości składającej się z zabudowanej działki gruntu nr 123/4 o pow. 3700 m2 położonej w miejscowości Kalisz gm. Regimin i nie zabudowanej działki gruntu rolnego nr 123/3 o pow. 10519 m2. Nieruchomość zlokalizowana jest na terenach wiejskich w znacznej odległości od utwardzonych dróg lokalnych i gminnych. Na działce nr 123/4 znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 111.00 m2. budynek gospodarczy o pow. 102,00 m2 i budynek obory o pow. 102,00 m2. Działka nr 123/3 to grunty rolne nieużytkowane i niezagospodarowane. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 167.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 sumy oszacowania tj. kwotę: 111.333,34 zł.

Stosownie do treści art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj.w kwocie 16.700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 21-10-2015 roku w gotówce lub na rachunek bankowy: Bank Pekao SA nr 16 1240 5282 1111 0000 4889 6902 czy też w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po upływie wyznaczonego terminu wadium nic będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nic będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Marek Wojtczak Kancelaria Komornicza w Ciechanowie 06-400 Ciechanów, ul. Mickiewicza 1/5 tel/fa.\: (0-23) 6729883 www.komornikciechflnow.pl

Numer oferty: L/28/N/10/15
Region: mazowieckie
Cena: 111.333,34 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka