Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Leszek Tuzimek na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-10-2014r. o godz. 10:00w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacjanieruchomości położonej: 62-800 Kalisz, ul. Nałęczowska  dla  którejWydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Kaliszu prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość o powierzchni 527 m2, działka o regularnym kształcie, zabudowana budynkiem w zabudowie wolnostojącej, budynkiem gospodarczym oraz budynkiem gospodarczo-garażowym w zabudowie wolnostojącej. Terem ogrodzony, zagospodarowany zielenią. Podejście i wjazd utwardzone różnie: po części kostką betonową, betonem, płytami chodnikowymi i trylinką. Budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej, oddany do użytku ok. 1990 roku.

Suma oszacowania wynosi 395.000,00 zł,zaś cena wywołania jest równa 3/4sumy oszacowania i wynosi 296.250,00 zl.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć na dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39.500,00zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 23 10202212 0000 5902 0079 8942.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w godz. od 9.00 do 15.00 w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sadzie Rejonowym w Kaliszu

Leszek Tuzunek

Kancelaria Komornicza Al. Wolności 18, 62-800 Kalisz 1 tel. (62) 764-10-88 e-mail: kalisz.tuzimek@komomik.pl

 

Numer oferty: L/138/N/09/14
Region: wielkopolskie
Cena: 296.250,00 zl.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka