Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Romualda Włodarczyk-Trojan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-04-2014 o godz. 11:30 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Kamieniec, 84-312 Cewice, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lęborku prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 148/6 o obszarze 1036m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 60m2 z dobudowanym garażem i działki nr 148/5 o obszarze 1023m2. Działka nr 148/6 o obszarze 1036m2zabudowana o kształcie zbliżonym do trapezu, płaska, nieogrodzona i niezagospodarowana. Dojazd do działki zrealizowany jest drogą o nawierzchni gruntowej (działka nr 148/7), prowadzącą do asfaltowej drogi gminnej. Działka uzbrojona w energię elektryczną, brak danych na temat wody i kanalizacji. Na działce znajduje się budynek mieszkalny o pow. użytkowej ok. 60m2, z dobudowanym garażem jednostanowiskowym z funkcją kotłowni. Budynek nie jest użytkowany i zamieszkały od dłuższego czasu, niszczejący i częściowo zdewastowany. Rejestr gruntów - RVI - 0.1036ha. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej, bez podpiwniczenia, parterowy, bez poddasza użytkowego. Układ funkcjonalny pomieszczeń prawidłowy, standard wykończenia niski, stan techniczny budynku średni. Ściany murowane z porothermu, tynki cementowo-wapienne, od wewnątrz szpachlowane i wykładane płytami g-k, stolarka okienna PCV, zespolona, posadzki betonowe, wyłożone terakotą, ściany malowane, częściowo tapety, glazura, brak stolarki drzwiowej wewnętrznej, drzwi wejściowe typowe, wrota do garażu blaszane, strop nad parterem drewniany, dach o konstrukcji drewnianej, kryty papą. budynek wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną (zdewastowana), zdemontowany kocioł c.o., instalacja co prawdopodobnie jest niesprawna. Działka nr 148/5 o obszarze 1023m2 niezabudowana o kształcie zbliżonym do trapezu, płaska, bez ogrodzenia, niezagospodarowania i nieużytkowana (porośnięta trawami). Działka bezpośrednio sąsiaduje z działką nr 148/6. Dojazd do działki zrealizowany jest drogą o nawierzchni gruntowej (działka nr 148/7), prowadzącą do asfaltowej drogi gminnej. Działka uzbrojona w energię elektryczną, brak danych na temat wody i kanalizacji. Na działce możliwa jest realizacja budynku mieszkalnego. Rejestr gruntów - RVI - 0.1023ha.

Suma oszacowania wynosi 99 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 74 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 69102046490000740200086207.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo  o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lęborku

Romualda Włodarczyk-Trojan

Kancelaria Komornicza, Kossaka 102, Lębork, 84-300 Lębork

tel. 598622915 / fax. 598622915

 

Numer oferty: L/35/N/03/14
Region: pomorskie
Cena: 74.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka