Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel. 6838227-81 wew.24 na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-08-2014r. o godz. 09:10 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika, położonego: 66-120 Kargowa, ul.Wolsztyńska 26e składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, o łącznej powierzchni 73,30 m2. Do mieszkania przynależy piwnica i strych co nie zostało ujawnione w księdze wieczystej. Lokal mieszkalny na dzień oględzin był w trakcie remontu . Budynek i lokal wyposażony jest w instalacje : wodociągową, kanalizacyjna, energetyczną, cw, co - piece kaflowe . Dla wyżej opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 168.800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 112.533,00 zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jc Inej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16.880,00 zl.

Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190 (co najmniej na 3 dni przed licytacją z dopiskiem na przelewce: wadium Km 853/13), albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1 B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.

Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie przy Park Chopina 3 w Wydz. Cywilnym odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski  Pl. Wolności 1 b/5, 66-200 Świebodzin, tel. 68 3822781; fax 68 3822893; e-mail swiebodzin@komornik.pl ;strona www.barski-komornik.pl

Numer oferty: L/120/N/06/14
Region: wielkopolskie
Cena: 112.533,00 zl
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie