Opis

 

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości w Warszawie

 

OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż praw do nieruchomości zabudowanej położonej w Katowicach, przy ul. Fryderyka Chopina 1, na które składają się:

−    prawo wieczystego użytkowania działki gruntowej o nr ew. 72/1 i 74 , obręb Katowice Śródmieście-Załęże,

−    prawo własności  nieruchomości położonej w Katowicach, przy ul. Chopina 1 (woj. śląskie) składające się z prawa własności samodzielnego lokalu użytkowego nr IX, o łącznej powierzchni 597,46 m2,wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku wynoszącym 0,135

Energia elektryczna rozliczana jest na podstawie odczytów z licznika, Bank ma zawartą odrębną umowę na dostawę i odrębną na dystrybucję energii. Bank obecnie inwentaryzuje instalację elektryczną w lokalu pod kątem wyeliminowania możliwości zasilania energią z tego licznika urządzeń elektrycznych znajdujących się w innych lokalach . Po przeniesieniu własności należy przewidzieć konieczność uzyskania warunków wykonania odrębnego zasilania w energię lokalu i podpisania nowej umowy kompleksowej na dostawę prądu. Pozostałe media w lokalu rozliczane są przez wspólnotę mieszkaniową: woda rozliczana na podstawie rozliczenia licznika głównego i pozostałych odbiorców, właścicieli wyodrębnionych lokali , po sprzedaży niezbędne założenie przez nowego właściciela pod liczników ; centralne ogrzewanie z kotłowni gazowej w budynku- rozliczane przez wspólnotę mieszkaniową na podstawie podzielników zamontowanych w lokalu na grzejnikach.

Dla nieruchomości założone są księgi wieczyste nr KA1K/00001576/7 (dz. 74) , KA1K/00116954/0 (dz. 72/1) prowadzone przez Sąd Rejonowy w Katowicach-Wschód, XI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza: 1 010 000 zł (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy złotych )

Wpłata wadium w wysokości: 100 000 zł

Termin składania ofert: 29 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać w:

Biurze Sprzedaży i Najmu Nieruchomości PKO Banku Polskim SA, w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00, u Pana Marcina Rak, tel. kom. 696- 406- 870, adres mailowy: marcin.rak@pkobp.pl

Nieruchomość można oglądać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Marcinem Rak, tel. kom. 696- 406- 870, adres mailowy: marcin.rak@pkobp.pl

Szczegóły dotyczące warunków przeprowadzenia przetargu znajdują się na stronie internetowej Banku.

Powyższy wykaz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Numer oferty:
Region: śląskie
Powierzchnia: 597,46 m2
Cena: 1.010.000,00 zł
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Lokal użytkowy

Dane sprzedającego

PKO BP SA 02-515 Warszawa ul. Puławska 15 Biuro Sprzedaży Nieruchomości