Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

PKO BP SA  CRW Biuro w Katowicach  informuje,   że w dniu 19.11.2013r. o godz. 09:00 w budynku   Sądu  Rejonowego Katowice Zachód ul. Warszawska 45   odbędzie się – przeprowadzana przez Komornika  Sądowego  przy Sądzie Rejonowym Katowice Zachód Adam Witulski  – pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącą nieruchomość zabudowaną ,położoną w Katowicach przy ul. Opolskiej /Sokolskiej (kamienica narożna ). Na nieruchomość składa się działka ewidencyjna o nr 95(Obręb działki Śródmieście Załęże) o pow. 532 m2 zabudowana budynkiem kamienicy o pow. użytkowej 1.504,30 m 2 Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym Katowice –Wschód XI wydz. Ksiąg wieczystych prowadzi księgę KW. 

Suma oszacowania wynosi : 4.949.520,00  zł. Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3.712.140,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 494.952,00 zł najpóźniej w dniu przetargu na konto komornika : 30 1050 1414 1000 0090 6743 8318. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszechne od 9- 18  ,a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika Sądowego w Katowicach Plac Grunwaldzki 8-10. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej
lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną
z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

   Komornik prowadzący:

 Komornik Sądowy Adam Witulski  przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Zachód                      

 Pl. Grunwaldzki 8-10 ,40-127 Katowice

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/98365                                  

Numer oferty: L/46/N/10/13
Region: śląskie
Cena: 3.712.140,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny