Opis

Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres nieruchomosci@pkobp.pl w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ww. nieruchomości oraz do składania ofert i negocjacji warunków sprzedaży.

Dodatkowe informacje można uzyskać także pod nr tel.32 357 50 60, kom. 608 553 487 w godzinach 9.00-15.00.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.

 

załączniki: SIWS, zał 1, 23, stanowią integralną częśc ogłoszenia

Region: śląskie
Powierzchnia: 2742,34
Cena: 7 480 000 zł netto
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Budynek użytkowy

Dane sprzedającego

PKO BP SA