Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Paweł Smołka na podstawie art. 953 w związku z art. 1004 KPC  podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 września 2016 r. o godz. 12.00 w sali 16 mieszczącej się w budynku Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach przy ulicy Francuskiej 70A odbędzie się druga licytacja  prawa użytkowania wieczystego gruntu w postaci działki ewidencyjnej o nr 1504/36 Mapa 19 D. 1 o powierzchni 882 m2, położonego w Katowicach (Katowice - Górne Lasy Pszczyńskie) przy ul. Bogedaina oraz znajdującego się na nim budynku administracyjno - socjalnego o powierzchni 321 mi kubaturze 1418,40 mstanowiącego własność wieczystego użytkownika.

Sposób korzystania z przedmiotu licytacji oznaczony w treści księgi wieczystej to: B - tereny mieszkaniowe. Przeznaczenie budynku określone w księdze wieczystej: administracyjno - socjalny. 

Suma oszacowania wraz z należnym podatkiem VAT (stawka 23 %).wynosi 1.471.080,00 zł., zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 980.720,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 147.108,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w jeden z następujących sposobów:

- przelewem na rachunek bankowy komornika, oznaczony jest numerem 22 1020 2313 0000 3402 0161 2118, uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

- w gotówce bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

Więcej informacji na stronie: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/317221

Numer oferty: L/7/N/08/16
Region: śląskie
Cena: 980.720,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny