Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Leszek Ferczykowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-05-2015 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z siedzibą przy Francuska 70 A, 40-028 Katowice, pokój 16, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Bohdanowicza 14, 40-749 M. Katowice, dla którego Katowice-Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju usytuowany na III piętrze budynku 5 kondygnacyjnego, całkowicie podpiwniczonego. Powierzchnia użytkowa lokalu: 37,17 m2; powierzchnia piwnicy: 2,81 m2.

Suma oszacowania wynosi 127 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 95 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 760,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Katowicach 02102023130000360201185677.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin

Godziny oględzin

30.04.2015

11:15 - 11:45

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Leszek Ferczykowski Kancelaria Komornicza, Mariacka 37, Katowice, 40-014 Katowice tel. 322068882 / fax. 322068882.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/216464

Numer oferty: L/151/N/04/15
Region: śląskie
Cena: 95.700,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie