Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Kożlu Krzysztof Gronek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, ze w dniu: 10 kwietnia 2014 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Kożlu mającego siedzibę przy ul. Żeromskiego 5 w sali nr 216, odbędzie się: druga licytacja nieruchomości.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa o powierzchni użytkowej 48,31m2. Lokal położony w Kędzierzynie Koźlu przy ulicy Stolarskiej 3b składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju. Z lokalem związany jest udział w wysokości 5/100 w nieruchomości wspólnej tj. w czyści budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz udział w prawie użytkowania wieczystego działki- gruntu. Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest księga wieczysta, dla nieruchomości gruntowej księga wieczysta. 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 97.000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 64.666,66zł.

Licytant  przystępujący  do  przetargu  zobowiązany  jest  złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania udziału tj.9.700.00zł na konto Komornika: PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle 76 1020 3714 0000 4302 0080 2454 najpóźniej  do  dnia   09-04-2014r.   przy   czym   kopię  dowodu  wpłaty  rękojmi należy okazać w kancelarii komornika najpóźniej do dnia 09-04-2014r. do godz. 15:00 bądź wpłacić w gotówce w kasie kancelarii Komornika lub w kasie Sądu. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nic mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko /a zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Każdy zainteresowany zakupem w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim ustaleniu terminu z Komornikiem będzie mógł dokonać oględzin nieruchomości oraz przeglądać w sądzie w g. 07:30-13:00 akta postępowania egzekucyjnego, operat szacunkowy biegłego sądowego, a także wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Kożlu Krzysztof Gronek ul. Roosveelta 9 (parter), 47-200 Kędzierzyn-Koźle tel.: 77 4824639; fax.: 77 4061184; mail: kedzierzyn.kozle1@komornik.pl

 

 

Numer oferty: L/106/N/02/14
Region: opolskie
Cena: 64.666,66 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie