Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02.04.2014r. o godz.13.30 w sali nr 014 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się:

                                                                         PIERWSZA LICYTACJA 

nieruchomości położonej w miejscowości Klikuszowa , gm. Nowy Targ, powiat nowotarski, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW  obejmującej działkę ewidencyjną nr 5535/3 o powierzchni 0,1371 ha, wraz z budynkiem mieszkalnym wolnostojącym w trakcie realizacji o powierzchni użytkowej 357,40 m2. 

Nieruchomość położona jest w obrębie zabudowy wolnostojącej mieszkalnej i zagrodowej, w części centralnej wsi w odległości około 300 m od drogi relacji Kraków - Zakopane. W odległości do 1 km centrum wsi, kościół, przystanek BUS, przystanek PPKS, szkoła. Siedziba Urzędu Gminy w mieście powiatowym Nowy Targ w odległości około 6 km.Teren płaski i nieogrodzony o kształcie trapezu wydłużonego w kierunku północno - zachodnim o średnich wymiarach około 20 x 68 m. Na nieruchomości znajduje się murowany budynek mieszkalny wolnostojący niepodpiwniczony w trakcie realizacji, 3-kondygnacyjny (przyziemie + parter + poddasze użytkowe). Pozostała część działki stanowi zieleń nieurządzona niska. Nieruchomość zagospodarowana optymalnie. Lokalizacja w skali miejscowości mając na uwadze cele mieszkalne oraz walory widokowe określono jako dobrą, funkcjonalność dobra, sąsiedztwo korzystne. Dostępność komunikacyjna przeciętne.

Budynek. Dane technologiczne: Rok budowy 2001 (w trakcie realizacji). Powierzchnia użytkowa 357,40 m2. Powierzchnia zabudowy 287,90 m2. Kubatura 1.870,00 m3. Ilość kondygnacji 3. Podpiwniczenia brak. Stan techniczny dobry (w trakcie realizacji). Funkcjonalność dobra. Standard wykończenia - w trakcie realizacji.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 668.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 501.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 66.800,00 zł tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 56102034660000910200347328 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 0/ 1 w Nowym Targu podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje się operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 255/11.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie, orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze :wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione i  wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś Kancelaria Komornicza w Nowym Targu Rynek 18, 34-400 Nowy Targ tel/fax (18) 264 32 51 mail: nowy.targ.sadys@komomik.pl, http://www.komornik-nowytarg.pl, konto kancelarii: 56102034660000910200347328 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 0/ 1 w Nowym Targu.

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/125624

Numer oferty: L/220/N/02/14
Region: małopolskie
Cena: 501.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka