Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadys na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-07-2014 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu z siedzibą przy Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ, pokój 014, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Klikuszowa  34-404 Nowy Targ, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w obrębie zabudowy wolnostojącej mieszkalnej i zagrodowej, w części centralnej wsi w odległości około 300 m od drogi relacji Kraków - Zakopane. W odległości do 1 km centrum wsi, kościół, przystanek BUS, przystanek PPKS, szkoła. Siedziba Urzędu Gminy w mieście powiatowym Nowy Targ w odległości około 6 km.Teren płaski i nieogrodzony o kształcie trapezu wydłużonego w kierunku północno - zachodnim o średnich wymiarach około 20 x 68 m. Na nieruchomości znajduje się murowany budynek mieszkalny wolnostojący niepodpiwniczony w trakcie realizacji, 3-kondygnacyjny (przyziemie + parter + poddasze użytkowe). Pozostała część działki stanowi zieleń nieurządzona niska. Nieruchomość zagospodarowana optymalnie. Lokalizacja w skali miejscowości mając na uwadze cele mieszklalne oraz walory widokowe określono jako dobrą, funkcjonalność dobra, sąsiedztwo korzystne. Dostępność komunikacyjna przeciętna. Uzbrojenie: kanalizacja - szambo, prąd, woda - studnia kopana, telefon, droga dojazdowa o nawierzchni utwardzonej. Przeznaczenie w planie mpzp gminy Nowy Targ:: nieruchomość znajduje się w większości w terenach 06.MRj2 - zabudowa zagrodowa i mieszkalna jednorodzinna. Wschodni skrawek leży w terenach 06.ZNn7 - tereny zieleni. Budynek. Dane technologiczne: Rok budowy 2001 (w trakcie realizacji). Powierzchnia użytkowa 357,40 m2. Powierzchnia zabudowy 287,90 m2. Kubatura 1.870,00 m3. Ilość kondygnacji 3. Podpiwniczenia brak. Stan techniczny dobry (w trakcie realizacji). Funkcjonalność dobra. Standard wykończenia - w trakcie realizacji. 

Suma oszacowania wynosi 668 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 445 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 66 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/NOWY TARG 56 1020 3466 0000 9102 0034 7328.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu

Maciej Sadys

Kancelaria Komornicza, Rynek 18, Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ

tel. 18 2643251 / fax. 18 2643251

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/148301

 

Numer oferty: L/110/N/06/14
Region: małopolskie
Cena: 445.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka